Log på webshoppen

Vores miljøpolitik

Hos KødGrossisten er miljøhensyn en naturlig del af vores daglige drift og service.

Sådan arbejder vi med miljøhensyn:

 • Vi arbejder systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug, ligesom vi løbende arbejder på at forbedre vores miljøindsats
 • Vi arbejder på at etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører, så vi kan mindske anvendelsen af forskellige miljøbelastende produkter og ydelser
 • Vi informerer og uddanner løbende vores medarbejdere og samarbejdspartnere, så den enkelte altid kender sit ansvar for miljøet og arbejdsmiljøet
 • Vi overholder som minimum den gældende lovgivning og andre bestemmelser, som vi har tilsluttet os for på miljøområdet
 • Vi sørger for at være åbne og informative omkring vores miljøindsats

Så langt er vi kommet

Vi arbejder løbende med forskellige målsætninger inden for: affald, energi, el, kopipapir, transport og kemikalier, og vi er kommet langt. Indtil videre har vi implementeret:

 • Solfangeranlæg, der dækker ca. 7-10% af det daglige elforbrug
 • Genbrug af returvand fra køleanlæg opvarmer (ca. 5000 liter vand i døgnet)
 • LED pærer i hele bygningen, som udgør en 35% besparelse i forhold til normale pærer
 • Energibesparende lyssensorer i alle rum, som automatisk slukker efter 10 minutter
 • 100% genbrug af alt papemballage
 • Ur indstillinger på alle ventilationsanlæg således, at de ikke kører om natten, i weekenden m.m.
 • Ur indstillinger på alle radiatorer og andre varmekilder (nat- og weekendsænkninger)
 • Kildesortering ved samtlige arbejdsstationer
 • 70-80% af alle leverancer foregår i genrbrugsplastkasser
 • Alle last-/varebiler kører på miljødiesel